openbox.in.th วิธียืมเงินออนไลน์ด่วน และสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ําในปี 2566

บริการให้ยืมเงินออนไลน์เงินด่วนทันใจ ด้วยการกู้เงินกับธนาคาร พร้อมสมัครสินเชื่อบุคคลรับบัตรเครดิต และแหล่งยืมเงินนอกระบบออนไลน์

Home » สมัครพักชําระหนี้ 2 เดือนธนาคารแห่งประเทศไทยใช้อะไรบ้าง 2565

สมัครพักชําระหนี้ 2 เดือนธนาคารแห่งประเทศไทยใช้อะไรบ้าง 2566

เช็คด่วน! เงื่อนไขพักชำระหนี้ 2 เดือนเป็นยังไง ใครได้สิทธิ์บ้าง 2023

มาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นธนาคารกลาง หรือที่เรียกว่าแบงค์ชาติ ได้เปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนพักชําระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่านสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยจัดให้มีแนวทางพักชำระหนี้ 2 เดือนเต็ม ๆ เพื่อให้ผู้สมัครลงทะเบียนลดภาระไปช่วงหนึ่ง โดยที่ผู้สมัครลงทะเบียนไม่ต้องมาดำเนินการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแต่สามารถยื่นเรื่องแสดงเจตจำนงผ่านทางบริษัทสถาบันการเงินที่เป็นหนี้เพื่อขอพักชำระหนี้ 2 เดือนได้เลยทันที

ทั้งนี้สำหรับมาตรการดังกล่าวนี้จะเป็นเรื่องการพักชำระหนี้ 2 เดือนจะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงจำนวนหนี้สินแต่อย่างใด ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินต้นหรืออัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใด เป็นเพียงการยืดระยะเวลาการผ่อนชำระให้นานขึ้น โดยที่ประชาชนที่ผู้สมัครลงทะเบียนจะไม่ติดเครดิตบูโรกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัดแต่อย่างใด เรียกง่าย ๆ ว่าเงินต้นและดอกเบี้ยยังคงถูกคิดตามเดิมแต่เว้นจากการเรียกเก็บหนี้จากสถาบันการเงินไปเลย โดยที่ไม่เป็นการติดหนี้เสีย ไม่มีการเสียประวัตินั้นเอง ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย 

 

พักชำระหนี้ 2 เดือนธนาคารไหนเข้าร่วมบ้าง

การพักชำระหนี้ 2 เดือนเป็นมาตรการที่ออกมาให้สถาบันการเงินภายใต้สังกัดธนาคารกลาง หรือธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินทั้งหมดที่อยู่ในระบบทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมกับมาตรการดังกล่าวนี้ ซึ่งจะสามารถแบ่งกลุ่มสถาบันการเงินในระบบที่มีอยู่ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด
  2. กลุ่มธนาคารสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ถูกจัดตั้งขึ้น
  3. กลุ่มสถาบันการเงิน Non-Bank

 

ใครที่สามารถลงทะเบียนพักชำระหนี้ 2 เดือนได้บ้าง

ประชาชนที่เป็นหนี้สินเชื่อกับสถาบันการเงินในระบบทั้งหมดสามารถขอพักชำระหนี้ 2 เดือนได้ โดยจะต้องอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่โซนสีแดงเข้ม ซึ่งเป็นพื้นที่ ๆ ได้จัดมาตรการควบคุมเข้มสูงสุดในช่วงที่มีการแพร่ระบาดจากโรคระบาดโคโรน่า COVID-19 ทั้ง 13 จังหวัด ได้แก่ พื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครปฐม ชลบุรี และทั้ง 4 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ประชาชนในกลุ่มพื้นที่ดังกล่าวนี้สามารถยื่นเรื่องสมัครลงทะเบียนพักชำระหนี้ 2 เดือนกับสถาบันการเงินในระบบที่เป็นหนี้อยู่ได้เลยทันที

 

สมัครพักชําระหนี้ 2 เดือนธนาคารแห่งประเทศไทยใช้อะไรบ้าง

สำหรับขั้นตอนการพักชำระหนี้ 2 เดือน ธปทจะกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินกำหนดเอกสารประกอบการสมัครลงทะเบียนพักชำระหนี้ตามแต่ต้องการได้เลย ซึ่งหากผู้สมัครที่ต้องการลงทะเบียนพักชําระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยในมาตรการเรื่องการพักชำระหนี้ 2 เดือนจะต้องสอบถามกับทางสถาบันการเงินของตนเองให้ดีเสียก่อนว่าจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมอะไรอย่างไรหรือไม่

Back to top