openbox.in.th วิธียืมเงินออนไลน์ด่วน และสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ําในปี 2566

บริการให้ยืมเงินออนไลน์เงินด่วนทันใจ ด้วยการกู้เงินกับธนาคาร พร้อมสมัครสินเชื่อบุคคลรับบัตรเครดิต และแหล่งยืมเงินนอกระบบออนไลน์

Home » เช็คเครดิตบูโรได้ที่ธนาคารไหนบ้างที่ไม่ต้องมีคนค้ำอนุมัติทันที24ชั่วโมง

เช็คเครดิตบูโรได้ที่ธนาคารไหนบ้างที่ไม่ต้องมีคนค้ำอนุมัติทันที24ชั่วโมง

อยากเช็คบูโรต้องดู..สามารถเช็คเครดิตบูโรได้ที่ธนาคารไหนบ้าง  2023

เชื่อว่าหลายคนอยากรู้ว่าเช็คเครดิตบูโรได้ที่ธนาคารไหนบ้าง? ..แต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักก่อนว่าติดเครดิตบูโรคืออะไร เครดิตบูโรนั้นก็คือสถานะประวัติทางการเงินว่ามีความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไร มีการจ่ายเงินสินเชื่อเงินกู้ในระบบตรงตามงวดหรือไม่ หากไม่ตรงก็จะขึ้นว่ามีการติดบูโรหรือเรียกกันว่าติดแบล็คลิส การเช็คประวัติเครดิตบูโรจึงมีความสำคัญเพราะจะทราบถึงประวัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ผ่านมาทางการเงินว่าดีหรือไม่ สำหรับการเช็คเครดิตบูโรได้ที่ธนาคารไหนบ้างนั้นจริง ๆ แล้วสามารถทำได้ในหลายสถานที่ ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด โดยตรงก็ได้

วิธีเช็คเครดิตบูโรด้วยตัวเองเช็คเครดิตบูโรได้ที่ธนาคารไหนบ้างเชื่อถือได้หรือไม่

เพราะด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโคโรน่า COVID-19 ก็อาจจะทำให้การเดินทางไปไหนมาไหนไม่สะดวก แต่ก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะเราสามารถเช็คเครดิตบูโรออนไลน์รู้ผลทันทีได้ด้วยเช่นกัน หากไม่ต้องการเดินทางไปที่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัดก็สามารถเช็คประวัติเครดิตบูโรของคุณเองผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางธนาคารหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเช็คประวัติเครดิตบูโรแทนได้ด้วย 

โดยวิธีเช็คเครดิตบูโรด้วยตัวเองแบบผ่านธนาคารจะต้องดูว่าสามารถเช็คเครดิตบูโรได้ที่ธนาคารไหนบ้างที่รับบริการ เพราะไม่ใช่ทุกที่จะสามารถขอเช็คสถานะได้ ซึ่งวิธีเช็คเครดิตบูโรด้วยตัวเองแบบนี้จะมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด นอกจากจะได้เครดิตบูโรอัพเดทข้อมูลอย่างถูกต้องแล้ว ก็มีความปลอดภัยกว่าการมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนอย่างแน่นอน

การตรวจสอบสถานะเครดิตบูโรออนไลน์เช็คเครดิตบูโรได้ที่ธนาคารไหนบ้าง

  1. เช็คประวัติเครดิตบูโรโดยผ่านทาง Mobile Banking
  • เช็คเครดิตบูโรออนไลน์กรุงไทย Krungthai NEXT
  • เช็คออนไลน์ผ่านธนาคารทีทีบี ttb touch
  • เช็คออนไลน์ผ่านธนาคารเกียรตินาคินภัทร KKP Mobile

2. เช็คประวัติเครดิตบูโรโดยผ่านทาง Internet Banking

  • เช็คเครดิตบูโรออนไลน์กรุงไทยผ่านเว็บไซด์
  • เช็คเครดิตบูโรออนไลน์กรุงศรีผ่านเว็บไซด์

การตรวจสอบสถานะเครดิตบูโรแบบไม่ออนไลน์เช็คเครดิตบูโรได้ที่ธนาคารไหนบ้าง

  1. สามารถยื่นเรื่องเช็คสถานะเครดิตบูโรผ่านทางไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ ทั้ง 291 สาขา
  2. กดยื่นเรื่องเช็คบูโรผ่าน ATM 
  • ATM ธนาคารกรุงไทย
  • ATM ธนาคารไทยพาณิชย์

สรุป

ผู้ที่ต้องการตรวจสถานะบูโรของตนเอง จะต้องเช็คเครดิตบูโรได้ที่ธนาคารไหนบ้างเสียก่อน เพราะแต่ละธนาคารให้บริการไม่เหมือนกัน บางแห่งอาจจะรับเช็คเครดิตบูโรออนไลน์รู้ผลทันที หรือบางแห่งก็อาจจะไม่ได้มีบริการเช็คประวัติ ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยควรดำเนินการผ่านทางธนาคาร หรือผ่านทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น หากไม่ได้มีการเช็คกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัดเองโดยตรง

Back to top