openbox.in.th วิธียืมเงินออนไลน์ด่วน และสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ําในปี 2566

บริการให้ยืมเงินออนไลน์เงินด่วนทันใจ ด้วยการกู้เงินกับธนาคาร พร้อมสมัครสินเชื่อบุคคลรับบัตรเครดิต และแหล่งยืมเงินนอกระบบออนไลน์

Home » รู้จักกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565/2022 พร้อมวิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 500-1000 บาทง่ายๆ สมัครวันนี้เลย!

รู้จักกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2566/2023 พร้อมวิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 500-1000 บาทง่ายๆ สมัครวันนี้เลย!

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กับโครงการช่วยเหลือต่างๆรวมทั้งเราชนะ 2566, 2023

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ กระทรวงการคลัง ซึ่งมีการเปิดเผยออกมาว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดรอบใหม่ โดยสำหรับคนเดิมที่มีบัตรอยู่แล้วก็จะต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด โดยจะมีการปรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกใหม่ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะเปิดได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการเราชนะแล้ว เนื่องจากยังมีประชาชนอีกในจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยคนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ การไม่มีสมาร์ทโฟน จึงจำเป็นต้องทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดใหม่อีกครั้ง

สรุปวงเงินช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2566, 2023

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 500 บาท

สำหรับคนที่ถือบัตรได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 500 บาทต่อเดือน ซึ่งจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเฉพาะ ด้วยวิธีการรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด และจะหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งรถเมล์, บขส, รถไฟ, รถไฟฟ้า ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ซึ่งเงินจำนวนนี้จะไม่สามารถกดถอนออกมาเป็นเงินสดได้ และจะมีข้อกำหนดว่าเงินค่าเดินทางจำนวนนี้ จะให้เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลทั้งหมด 6 จังหวัด ซึ่งมีดังนี้ สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 บาท

จะเป็นเบี้ยผู้พิการโดยเริ่มต้นในเดือนมกราคม 2566 โดยจะให้เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทต่อเดือน และสามารถจะกดถอนออกมาเป็นเงินสดได้ โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดในเดือนต่อๆ ไป โดยประมาณวันที่ 22 ของทุกเดือน โดยมาตรการความช่วยเหลือนี้จะมีให้ตั้งแต่พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2566

 

และนอกจากนี้ในส่วนของผู้พิการที่มีอายุยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด รัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลือในส่วนของเบี้ยพิการเป็นเงิน 1,000 บาทต่อเดือนเช่นเดียวกัน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กับเราชนะ 2566

ปกติในแต่ละเดือน จะมีเงินช่วยเหลือสำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กันอยู่แล้ว ซึ่งก็จะมีดังนี้

  1. ช่วยเหลือโดยให้ส่วนลดสำหรับการซื้อก๊าซหุงต้ม ซึ่งจะได้รับ 45 บาทต่อ 3 เดือน และจะต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐเท่านั้น
  2. สำหรับค่าน้ำประปา หรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด มีข้อกำหนดว่าจะต้องใช้น้ำได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะอยู่ที่ไม่เกินเดือนละ 100 บาท และเมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน
  3. ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด จะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินที่รัฐกำหนดให้ คือ 230 บาทต่อเดือน และเมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาแล้วจะต้องจ่ายเงินสดไปก่อน
  4. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด จะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นประจำทุกๆเดือน โดยจะเป็นเงินสำหรับชำระค่าสินค้าอุปโภคและบริโภคต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต และไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้ ซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้า หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น เป็นจำนวน 200 – 300 บาทต่อคนต่อบัตร

ในส่วนของเราชนะที่จะโอนเงินเข้าช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด จะมีเงินเข้าให้ในทุกๆวันศุกร์ รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งจะสามารถนำไปใช้กับร้านค้าสวัสดิการ ร้านธงฟ้า หรือร้านค้าต่างๆที่ได้ร่วมโครงการและมีแอพถุงเงินในการรับเงิน โดยจะได้รับเงินครั้งละ 675 – 700 บาท

Back to top