openbox.in.th วิธียืมเงินออนไลน์ด่วน และสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ําในปี 2566

บริการให้ยืมเงินออนไลน์เงินด่วนทันใจ ด้วยการกู้เงินกับธนาคาร พร้อมสมัครสินเชื่อบุคคลรับบัตรเครดิต และแหล่งยืมเงินนอกระบบออนไลน์

Home » บล็อก » เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน

เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน

เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน

 • รายได้ 30000 บาท
 • สูงสุด 1.2% ต่อปี
 • อายุ 20-70 ปี

เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน เงินกู้ออมสิน 10000 บาท ออมสินออนไลน์ 2566, 2023

ถ้าพูดถึงเงินกู้ฉุกเฉินออมสิน ใครๆก็จะนึกถึงสินเชื่อโควิด19 ซึ่งสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดทั้งทางตรง และทางอ้อมก็จะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ ซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายธนาคารที่มีมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับธนาคารออมสิน ด้วยเหตุนี้เองทำให้การลงทะเบียนกู้ออมสินฉุกเฉินในรอบแรก มีความล่าช้า อีกทั้งการติดต่อสื่อสารก็ติดๆขัดๆ

เงินกู้ฉุกเฉินออมสินเงินกู้ออมสิน 10000 บาท ลงทะเบียนรอบ 2 

เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน ให้ลงทะเบียนกู้ออมสินฉุกเฉิน ผ่านแอพ MyMo

เพื่อจะเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาเงินกู้ฉุกเฉินออมสิน และเปิดโอกาสให้กับคนที่เคยลงทะเบียนทันในรอบแรก และยังต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้อยู่ ให้สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านแอพ MyMo โดยให้วงเงินรายละ 10,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือนโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันมีระยะเวลา ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 2 ปี  6 เดือนโดยปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้

 • ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระแล้วจะต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี
 • ผู้สมัครต้องประกอบอาชีพอิสระ หรือประกอบกิจการรายย่อย เช่น พ่อค้า แม่ค้า ลูกจ้างหรือรับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19
 • ผู้สมัครต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอนและมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถจะติดต่อได้

เปรียบเทียบเงินกู้ฉุกเฉินออมสิน กับเงินกู้ฉุกเฉินธนาคาร ธ.ก.ส. 2566, 2023

 1. ธนาคารออมสินลงทะเบียนเงินกู้ออมสิน10000 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน
 2. เงินกู้ฉุกเฉินธนาคาร ธ.ก.ส. ให้ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน line official โดยการแอด @baacfamily
 3. วงเงินที่อนุมัติให้ได้ 10,000 บาท และมีการคิดอัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลาในการผ่อนชำระ และเงื่อนไขการชำระค่างวดเป็นรายเดือน เว้นระยะใน 6 เดือนแรก เหมือนกันทั้งสองธนาคาร
 4. ผู้สมัครของ สินเชื่อของ ธ.ก.ส. จะต้องมีอาชีพเกษตรกร หรือเป็นบุคคลในครอบครัวเกษตร ที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ เพื่อจะไปประกอบอาชีพเกษตร หรือนอกภาคการเกษตร หรือมีความเกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นหลัก
 5. ผู้สมัครที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ จะไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ทั้งสองแห่ง 

เงินกู้ฉุกเฉินออมสินเงินกู้ออมสิน 10000 บาท ใช้เวลากี่วัน

ธนาคารออมสินจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผูสมัครทราบภายใน 24 ชั่วโมง ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ Push Notification บนแอพ MyMo และ SMS ผ่านเบอร์มือถือที่ใช้ลงทะเบียน และเมื่อได้รับการอนุมัติ ลูกค้าจะต้องเข้าแอพ MyMo เพื่อเข้าดำเนินการกดทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน โดยการตรวจสอบรายละเอียดของสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินออมสิน ให้ศึกษารายละเอียดก่อนทำสัญญาเงินกู้ และยอมรับสัญญา จากนั้นให้ใส่รหัส OTP ก็เป็นการสมัครสินเชื่อสำเร็จ

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

เมืองไทยลิสซิ่ง

 • รายได้ 12000 บาท
 • สูงสุด 24% ต่อปี
 • อายุ 20-60 ปี

ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนไทยพาณิชย์

 • รายได้ 10000 บาท
 • สูงสุด 25% ต่อปี
 • อายุ 20-65 ปี

ลงทะเบียนธกส 10000

 • ไม่กำหนดรายได้
 • สูงสุด 0.1 ต่อเดือน
 • อายุ 20-70 ปี
Back to top