openbox.in.th วิธียืมเงินออนไลน์ด่วน และสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ําในปี 2566

บริการให้ยืมเงินออนไลน์เงินด่วนทันใจ ด้วยการกู้เงินกับธนาคาร พร้อมสมัครสินเชื่อบุคคลรับบัตรเครดิต และแหล่งยืมเงินนอกระบบออนไลน์

Home » บล็อก » กู้เงิน ธ.ก.ส

กู้เงิน ธ.ก.ส

กู้เงิน ธ.ก.ส

 • ไม่กำหนด (เฉพาะลูกค้าธกส)
 • สูงสุด 6.25-14% ต่อปี
 • ไม่กำหนดอายุผู้กู้

กู้เงิน ธ.ก.ส สินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. 2566, 2023

จากมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 โดยธนาคาร ธ.ก.ส. ปล่อยกู้เงิน ธ.ก.ส. หรือเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.ซึ่งยังเปิดให้ลงทะเบียนได้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และนอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง โดยเป็นมาตรการพักชำระหนี้ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน ไปจนถึง 1 ปี

ธนาคารปล่อยกู้เงิน ธ.ก.ส.สินเชื่อฉุกเฉิน ผู้ได้รับผลกระทบโควิด19

กู้เงิน ธ.ก.ส. กับเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.ยืมเงิน ธกส 10,000 บาท

มาตรการ เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ระลอกที่2  โดย ธนาคาร ธ.ก.ส. ได้เตรียมวงเงินสินเชื่อเพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครัวเรือน ให้กับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร ในอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.10% ต่อเดือน โดยจะให้วงเงินกู้ได้ต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท และจะมีกำหนดให้ชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่เซ็นสัญญา โดยจะให้มีระยะเวลาปลอดการชำระ 6 เดือนแรก และลงทะเบียนสมัครได้โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน โดยให้มีการขยายเวลาในการขอสินเชื่อดังกล่าวได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

กู้เงิน ธ.ก.ส. กับเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. สินเชื่อระยะสั้นสำหรับฤดูกาลผลิดใหม่

เป็นบริการสินเชื่อใหม่หรือให้ยืมเงิน ธกส เพื่อนำไปลงทุนและใช้ฟื้นฟูการผลิต ผ่านโครงการ เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.เพื่อเสริมสภาพคล่องและมีดอกเบี้ยต่ำ ให้สำหรับผู้ประกอบการและสถาบันการเกษตร โดยวงเงินสินเชื่อที่จะได้รับไม่เกินรายละ 50,000 บาท และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ระยะเวลาในการชำระคืนไม่เกิน 12 เดือนหรือมีเหตุจำเป็นจะได้ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 18 เดือน โดยจะต้องใช้หลักประกันดังนี้

 • กรณีใช้ที่ดินเปล่า หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในการจำนองเป็นหลักประกัน ธนาคาร ธ.ก.ส. จะให้กู้ได้ไม่เกิน 95% ของวงเงินที่จดทะเบียนจำนอง
 • กรณีใช้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ หรือในกรณีที่ใช้บุคคลตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปรับรองและรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมจะให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท และจะต้องแยกวงเงินกู้ และวงเงินค้ำประกันต่างหากจากวงเงินกู้ และวงเงินค้ำประกันปกติ เฉพาะโครงการนี้

กู้เงิน ธ.ก.ส. กับสินเชื่อ SME พี่น้องชาวเกษตรกร

เป็นสินเชื่อเพื่อนำไปใช้ในการเป็นค่าใช้จ่ายในการทำเกษตร หรือเพื่อเป็นการลงทุนในการประกอบอาชีพ ยังรวมไปถึงการใช้ชำระหนี้เงินกู้ของสถาบันการเงินอื่นๆ โดยจะมีวงเงินให้ได้ตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไปแต่จะต้องไม่เกิน 20 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นสำหรับ 3 ปีแรกอยู่ที่ 4% และมีกำหนดการชำระคืนไม่เกิน 10 ปี โดยได้มาตรการช่วยเหลือใน 12 เดือนแรกด้วยการปลอดชำระเงินต้น โดยจะต้องใช้หลักประกันดังนี้

 • ใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินเปล่าโดยจะได้วงเงินไม่เกิน 100% ของวงเงินที่จดจำนองได้
 • ใช้บุคคลค้ำประกันได้ไม่เกิน 3 แสนบาท

และในการกู้เงิน ธ.ก.ส. ให้ใช้ บสย. ประกันสินเชื่อ

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

แอป ธกส

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย
 • อายุุ 15 ปีขึ้นไป

กดเงินฉุกเฉินกรุงเทพ

 • รายได้ 15000 บาท
 • สูงสุด 16-25% ต่อปี
 • อายุ 20-59 ปี

ลงทะเบียนธกส 10000

 • ไม่กำหนดรายได้
 • สูงสุด 0.1 ต่อเดือน
 • อายุ 20-70 ปี
Back to top