openbox.in.th วิธียืมเงินออนไลน์ด่วน และสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ําในปี 2566

บริการให้ยืมเงินออนไลน์เงินด่วนทันใจ ด้วยการกู้เงินกับธนาคาร พร้อมสมัครสินเชื่อบุคคลรับบัตรเครดิต และแหล่งยืมเงินนอกระบบออนไลน์

Home » บล็อก » กู้เงินธนาคารกรุงเทพ

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ

 • รายได้ 15000 บาท
 • สูงสุด 16-23% ต่อปี
 • อายุ 20-59 ปี

กู้เงินธนาคารกรุงเทพและกดเงินฉุกเฉินกรุงเทพ เงินด่วนธนาคารกรุงเทพ 2566, 2023

สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ ที่ปล่อยให้กู้เงินธนาคารกรุงเทพ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในเรื่องของการเงิน ให้สามารถจะแก้ปัญหาในช่วงสถานการณ์ที่กำลังจะเริ่มเข้าสู่วิกฤตได้ ไม่ว่าจะใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ หรือเพิ่มสภาพคล่องในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆในครอบครัว รวมไปถึงสำหรับคนที่ต้องการจะเริ่มทำธุรกิจเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ตัวเอง

เงินด่วนฉุกเฉินและการกู้เงินธนาคารกรุงเทพที่น่าสนใจ 2566, 2023

กู้เงินธนาคารกรุงเทพกับสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

จะเป็นสินเชื่อเงินด่วนหรือรับเงินก้อนเข้าบัญชีเต็มจำนวนสำหรับพนักงานประจำที่มีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงเทพ โดยการสมัครไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน และวงเงินสินเชื่อที่จะได้รับการอนุมัติจะได้สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ แต่จะไม่เกิน 1 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 16% – 24% ต่อปีตามวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ และสามารถจะผ่อนชำระคืนได้นานถึง 60 เดือน

คุณสมบัติผู้กู้เงินธนาคารกรุงเทพกับสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

 • ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย และจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 59 ปีบริบูรณ์
 • จะต้องเป็นพนักงานประจำที่ต้องมีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงเทพ และมีอายุการทำงานในหน่วยงานปัจจุบันมาแล้วมากว่า 1 ปีขึ้นไป
 • จะต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน

กู้เงินธนาคารกรุงเทพกดเงินฉุกเฉินกรุงเทพสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

จะเป็นเงินด่วนพร้อมใช้ได้ตลอดเวลาในยามที่มีเหตุฉุกเฉิน ซึ่งกรณีนี้หากไม่มีการเบิกถอนออกมาใช้จะไม่เกิดดอกเบี้ย และในการสมัครสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน โดยวงเงินที่จะได้อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของรายได้ หรือ ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ในส่วนของการชำระคืนอยู่ที่ 5% ของหนี้คงค้าง หรือจะต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท โดยอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปี หรือตั้งแต่ 18% – 24% ตามวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

คุณสมัติของผู้กู้เงินธนาคารกรุงเทพกดเงินฉุกเฉินกรุงเทพสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

 • บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และต้องมีอายุระหว่าง 20 – 59 ปีบริบูรณ์
 • เป็นพนักงานประจำที่มีรายได้หรือบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการกับธนาคารกรุงเทพ โดยจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำที่ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือย
 • จะต้องผ่านการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

กู้เงินธนาคารกรุงเทพกับบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกันเงินกู้

สินเชื่อสำหรับผู้กู้ที่ต้องการนำไปตกแต่ง ซ่อมแซมบ้านได้ โดยวงเงินที่จะอนุมัติให้ได้อยู่ที่ 100% ของมูลค่าเงินฝาก โดยจะผ่อนชำระได้นานถึง 10 ปี และผ่อนชำระด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกเดือน โดยจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ย 2 แบบ ดังนี้

 • กรณีที่ใช้เงินฝากสะสมทรัพย์ในการค้ำประกัน  จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์และบวกเพิ่มอีก 1.75% โดยให้คิดแบบลดต้นลดดอก
 • กรณีที่ใช้เงินฝากประจำในการค้ำประกัน โดยจะมีการคิดดอกเบี้ยเงินฝากประจำในปัจจุบันและให้บวกเพิ่มอีก 2% และคิดอบบลดต้นลดดอก

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

กู้เงินปิดบัตร

 • ไม่กำหนดรายได้
 • สูงสุด 28% ต่อปี
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

LINE BK

 • รายได้ 7000 บาท
 • สูงสุด 18-25% ต่อปี
 • อายุ 20-60 ปี

แอพห้าให้มันนี่ (ฟินนิกซ์)

 • รายได้ 15,000 บาท
 • สูงสุด 33% ต่อปี
 • ไม่ระบุ
Back to top